Privatumo politika

Registruodamiesi Dealoyal programoje Jūs besąlygiškai sutinkate su Dealoyal narystės taisyklėmis, kurios apibrėžiamos meniu skiltyje Taisyklės, taip pat Jūs duodate savo sutikimą Dealoyal rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama Privatumo politikoje. Taip pat Jūs įgaliojate Dealoyal ir jos paslaugų teikėjus, mokėjimo kortelių tinklų operatorius, gauti, teikti ir naudoti Jūsų mokėjimų, atliktų Dealoyal partnerių prekybos vietose, informaciją siekiant suskaičiuoti Jūsų uždirbamos premijos D-EUR taškus, išleisti D-EUR taškus, atlikti visus veiksmus, reikalingus suteikti Jums be priekaištų veikiančią Dealoyal programą taip, kaip yra išaiškinta Taisyklėse ir / ar Privatumo politikoje.

Privatumo politika

Dealoyal yra LR Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos registruota asmens duomenų valdytoja, todėl Dealoyal naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi ar kitu būdu, tame tarpe: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, mokėjimo kortelės numerį ir mokėjimų informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Dealoyal akcijų valdymo ir lojalumo programą.


1. Dealoyal jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų ne per Dealoyal platformą.

2. Dealoyal bendradarbiaujant su savo partneriais-prekybininkais, naudojami tik nuasmeninti duomenys, iš kurių neįmanoma identifikuoti asmens. Dealoyal nariai gali būti skirstomi į segmentus (grupes), kuriems priskiriami atributai: miestas (rajonas), amžiaus grupė, pirkinių krepšelio dydžio grupė, mokėjimo dažnumo grupė, atskirtų kategorijų (pavyzdžiui, maitinimo) grupė. Informacija apie segmentus yra prieinama ir prekybininkams, tačiau segmentus sudaro tik nuasmeninta informacija.

3. Jeigu administruodama programą Dealoyal privalės dalintis Jūsų Asmens duomenimis su mokėjimo kortelių tinklų operatoriais, tokie operatoriai bus registruojami duomenų tvarkytojais LR Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Jei Jūs pageidausite susipažinti su atitinkamų registruotų asmens duomenų tvarkytojų, dirbančių su Dealoyal, privatumo politikomis, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@dealoyal.com.

4. Dealoyal naudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs duodate savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros registruodamiesi Dealoyal programoje patvirtindami šią Privatumo politiką. Jūs bet kada galite atsisakyti bet kokios Dealoyal jums siunčiamos informacijos,  nuimdami varneles nuo atitinkamų pasirinkimų Dealoyal tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Profilio / Nustatymų / Bendravimo skiltyje.

5. Dealoyal nariai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@dealoyal.com.  


6. Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. Dealoyal gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@dealoyal.com.


Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018 m. sausio mėn. 17 d.