Taisyklės

Registruodamiesi Dealoyal programoje Jūs besąlygiškai sutinkate su Dealoyal narystės taisyklėmis, kurios apibrėžiamos meniu skiltyje Taisyklės, taip pat Jūs duodate savo sutikimą Dealoyal rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama Privatumo politikoje. Taip pat Jūs įgaliojate Dealoyal ir jos paslaugų teikėjus, mokėjimo kortelių tinklų operatorius, gauti, teikti ir naudoti Jūsų mokėjimų, atliktų Dealoyal partnerių prekybos vietose, informaciją siekiant suskaičiuoti Jūsų uždirbamos premijos D-EUR taškus, išleisti D-EUR taškus, atlikti visus veiksmus, reikalingus suteikti Jums be priekaištų veikiančią Dealoyal programą taip, kaip yra išaiškinta Taisyklėse ir / ar Privatumo politikoje.


Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į Dealoyal
!

UAB „Dealoyal“, veikianti kaip Dealoyal akcijų valdymo ir lojalumo programos („Dealoyal“) savininkė, nuosavybės teise valdo Dealoyal prekės ženklą, valdo Dealoyal programą, www.dealoyal.lt interneto svetainę, Dealoyal mobilias iOS ir Android programėles. Mes kviečiame pirkėjus aplankyti mūsų svetainę arba atsisiųsti mobilią programėlę bei užsiregistruoti Dealoyal lojalumo programoje ir gauti visas narystės nešamas naudas. Mes vertiname santykius su savo nariais, padedame jiems sekti geriausius pasiūlymus ir akimirksniu po atsiskaitymo uždirbti D-EUR premijas. Narių dalyvavimas įgalina mus vystyti verslą. Siekdami apibrėžti šias abipuses naudas, mes sukūrėme šias Taisykles ir sąlygas. Įdėmiai perskaitykite šį dokumentą prieš registruodamiesi ir periodiškai po registracijos. Mes kartais keisime šias Taisykles ir sąlygas paskelbdami naujas versijas, o Jūsų besitęsiantis dalyvavimas Dealoyal programoje patvirtins Jūsų sutikimą su aktualiomis redakcijomis. Jei turėsite bet kokių klausimų dėl šių Taisyklių ir sąlygų, rašykite elektroniniu paštu info@dealoyal.com. Jei Jūs nesutinkate su Taisyklėmis ir sąlygomis, sustabdykite savo narystę Dealoyal nedelsdami, taip pat nustokite naudoti www.dealoyal.lt interneto tinklapį ir Dealoyal mobiliąją programėlę.


Kaip tai veikia?

Dealoyal pasirašo sutartis su įvairių sričių verslais („Prekybininkai“). Šiomis sutartimis Prekybininkai sutinka mokėti premijas, kad Dealoyal jas galėtų perleisti savo nariams (pirkėjams), kurie registruojasi Dealoyal mobiliojoje programėlėje arba interneto tinklapyje ir užregistruoja savo jau turimą mokėjimo kortelę(es), o po to naudoja tą kortelę atsiskaityti už programoje dalyvaujančių Prekybininkų prekes ir paslaugas (tik pagal „Galiojančius pasiūlymus“). Dealoyal leidžia Prekybininkams patiems nustatyti premijų dydį, kurį jie nori pateikti Dealoyal nariams Galiojančių pasiūlymų forma. Dealoyal akimirksniu identifikuoja Galiojančius pasiūlymus ir uždirbamą premijų dydį per tiesioginį ryšį su mokėjimo kortelių sistemų operatoriais, kurie atitinka visus būtinus Mokėjimo kortelių sistemų saugumo reikalavimus ir kvalifikacijas.


Kaip dalyvauti?

Norėdami uždirbti D-EUR premijas, Jūs turite tapti Dealoyal registruotu nariu:
-    sutikti su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis bei privatumo politika;
-    registruoti Dealoyal programoje bent vieną iš turimų mokėjimo kortelių, įvedant vardą, pavardę ir kortelės numerį. Registruoti galima tik Jums priklausančias mokėjimo korteles; Dealoyal programa neveikia su išankstinio mokėjimo kortelėmis, nes jų informacijoje, perduodamoje mokėjimo metu, nėra nurodytas vardas bei pavardė.  
-    naudoti registruotą mokėjimo kortelę apmokant Galiojančius pasiūlymus dalyvaujančių Prekybininkų vietose. 
Kaupiamiesiems pasiūlymams per valandą užskaitomas tik vienas atsikaitymas.
Jūs galite užregistruoti neribotą kiekį kreditinių arba debetinių kortelių, kurios yra išduotos Jums. Bendru atveju, visos kreditinės ir debetinės mokėjimo kortelės su bet kokios finansų institucijos logotipu yra tinkamos dalyvauti Dealoyal programoje. Vis dėlto, kai kurios kortelės, pavyzdžiui – dovanų kortelės, gali netikti registruojantis Dealoyal. Kai esate registruotas narys, galite bet kada prisijungti prie Dealoyal interneto puslapio arba mobiliosios programėlės ir rasti programoje dalyvaujančius Prekybininkus, jų Galiojančius pasiūlymus, stebėti savo uždirbtus ir išleistus D-EUR, nustatyti, kokiu būdu gausite informaciją iš Dealoyal ir kokią informaciją pageidaujate gauti. Tik registruotos kortelės leis uždirbti Prekybininkų premijas.

Dealoyal programa dirba su Prekybininkais iš skirtingų verslo sektorių. Dealoyal pasilieka sau išskirtinę teisę bet kuriuo momentu atsisakyti kažkurio konkretaus sektoriaus arba Prekybininko. Jei Jūs užsiregistravote dėl kažkurio konkretaus programoje dalyvaujančio Prekybininko, tai jūs automatiškai uždirbsite D-EUR premijas pirkdami ir kitų dalyvaujančių Prekybininkų prekybos vietose mokėdami registruota kortele už Galiojančius pasiūlymus. Jūsų D-EUR premijos bus įskaitytos akimirksniu. Tuo atveju, jei Jūsų premija nebuvo įskaityta į Jūsų Dealoyal sąskaitą, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@dealoyal.com. Įsitikinkite, kad išsaugojote savo čekį ir mokėjimo kortelės išrašą, kad Dealoyal galėtų įsitikinti, jog mokėjimas buvo atliktas už Galiojantį pasiūlymą. Bendraudami su Dealoyal naudokite savo registracijos vardą ir elektroninį paštą. Lauksime jūsų pretenzijų ne ilgiau kaip 60 dienų nuo atsiskaitymo momento. Korespondencijoje prašome nenaudoti viso kortelės numerio, naudokite tik pirmus 6 ir 4 paskutinius numerio skaitmenis. Pavėluotos pretenzijos nebus svarstomos. 
Narys turi teisę susigrąžinti visus D-EUR, kurie buvo išleisti susigeneruojant kuponą, jeigu kuponas nebuvo panaudotas per 30 dienų. Kaupiamiesiems pasiūlymams per valandą užskaitomas tik vienas atsikaitymas.

Taškų galiojimas
Dealoyal sukaupti taškai, vadinami D-EUR, turi galiojimo laiką. Jeigu taškai buvo gauti nario po 2018 m. sausio 1 d., jie galioja lygiai 12 mėn. nuo gavimo dienos.
Jeigu taškai buvo sukaupti per 2017 metus, tai jie galioja iki birželio 30 d.
Jeigu taškai buvo sukaupti iki 2017 sausio 1 d. ir nebuvo naudoti daugiau kaip metus, jie bus nurašyti 2018 m. vasario 28 d.

Būkite sąžiningi
 
Registruodamiesi Dealoyal programoje, Jūs patvirtinate, kad esate privatus asmuo (ne įmonė), esate bent 16 metų amžiaus ir Jūsų teisės priimti sprendimus nėra apribotos. Informacija, kurią pateikiate registruodamiesi, privalo būti tiksli. Jei informacija nebus tiksli, Dealoyal pasilieka teisę vienašališkai sustabdyti Jūsų narystę ir panaikinti sukauptas premijas. Taip pat, jei imsitės bet kokių veiksmų, kurie leis Jums gauti daugiau D-EUR premijų, negu jums priklauso laikantis šių Taisyklių ir sąlygų, mes panaikinsime Jūsų premijas, be to, neatmetame galimybės sustabdyti jūsų narystę. 

Jeigu pageidaujate sustabdyti savo dalyvavimą Dealoyal, parašykite mums į info@dealoyal.com

Susisiekite su mumis:
 
Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius, Lietuva
info@dealoyal.com
Facebook
 

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018 m. sausio mėn. 19 d.